نیتروژن عامل تعیین کننده امنیت غذایی و عملکرد محصول

پایگاه خبری DA1news:  کمبود نیتروژن، تولید مواد غذایی را در کشورهای فقیر محدود می کند، در حالی که استفاده بیش از حد نیتروژن در کشورهای صنعتی منجر به تخطی از مرزهای سیاره ای شده است. با این حال، پتانسیل توزیع مجدد فضایی ورودی نیتروژن برای امنیت غذایی هنگام بازگشت به مرز ایمن به شیوه ای قوی اندازه گیری نشده است. اکنون یک تیم تحقیقاتی بین المللی میزان استفاده بهینه از نیتروژن در سطح جهان را تعیین کرده است.
به گزارش گروه علمی اخبار روزانه کشاورزی، در کنار آب، نیتروژن مورد استفاده به عنوان کود عامل تعیین کننده ای از نظر عملکرد محصول و در نتیجه امنیت غذایی است. با این حال، ورودی نیتروژن در سراسر جهان بسیار نابرابر توزیع شده است. کشورهای ثروتمند تمایل به استفاده بیش از حد از کودهای نیتروژن دارند که باعث آلودگی آب و کاهش تنوع زیستی می شود.

در مقابل، جنوب جهانی فاقد نیتروژن مورد نیاز برای اطمینان از برداشت کافی است. یک نظرسنجی توسط دانشگاه های گوتینگن/آلمان، هلسینکی/فنلاند، شیکاگو/ایالات متحده آمریکا و موسسه تحقیقات تاثیر آب و هوا/آلمان پوتسدام نشان داده است که توزیع مجدد بهینه کود در سراسر جهان باعث بهبود امنیت غذایی و پایداری در سطح جهانی می شود. بر اساس این نظرسنجی، توزیع مجدد می تواند تولیدات گیاهی را 12 درصد افزایش دهد، در حالی که تولید فعلی ذرت، برنج و گندم می تواند تنها با 53 تا 68 درصد از حجم نیتروژن امروزی حفظ شود. نتایج این نظرسنجی در ماه مه گذشته در مجله تخصصی PNAS Nexus منتشر شد.

دانشمندان توزیع بهینه ورودی نیتروژن را برای تولید ذرت، برنج و گندم در بین کشورها و مناطق زیر ملی انجام دادند. برای این منظور، آنها نتایج شبیه‌سازی مدل‌های رشد گیاه را در سراسر جهان گردآوری کردند. آنها تولید غلات را هم برای سطح مصرف نیتروژن امروزی و هم برای انواع پایین‌تر که به عنوان پایدار در نظر گرفته می‌شوند، مدل‌سازی کردند.

علاوه بر این، آنها محاسبه کردند که چقدر نیتروژن برای حفظ سطح تولید امروز کافی است. پروفسور ریموند پی. روتر، مدیر تولید گیاهان گرمسیری و مدل سازی سیستم های کشاورزی در توضیح می دهد: «اگر مصرف نیتروژن در سراسر جهان امروز به طور بهینه توزیع شود، کشورهایی که از ناامنی غذایی قابل توجهی رنج می برند می توانند هشت برابر نیتروژن بیشتری مصرف کنند و 110 درصد غذای بیشتری تولید کنند. دانشگاه گوتینگن در مقابل، برخی مناطق با مصرف بیش از حد نیتروژن فقط اندکی غذای کمتری تولید می کنند.

مصرف فعلی نیتروژن از حد پایداری فراتر رفته است

روتر می‌گوید: «در چند دهه گذشته، استفاده از کود معدنی به سطحی فراتر از محدودیت‌های پایداری رسیده است. اگر مصرف نیتروژن در سرتاسر جهان به 33 تا 43 درصد کاهش یابد که مطابق با “مرز سیاره ای” تعریف شده به عنوان پایدار است، این امر تولید جهانی غذا را 7 تا 16 درصد کاهش می دهد. با این حال، تیم تحقیقاتی معتقد است که می‌توان این شکاف را با استفاده از گیاهان با نیتروژن کارآمدتر، تکمیل چرخه‌های غذایی و تغییر رژیم غذایی پر کرد. نظرسنجی ما نشان می‌دهد که توزیع مجدد ورودی نیتروژن می‌تواند امنیت غذایی را در سراسر جهان افزایش دهد. روتر می‌گوید در عین حال، با کاهش کوددهی بیش از حد با نیتروژن در برخی مناطق، از سیاره محافظت می‌کند.

 

ترجمه: ناهید حسینی

منبع: https://www.rural21.com/