نشست كارگروه ملی پروژه آموزش مهارتی بهره‌برداران برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: جلسه ای به منظور بررسی روند اجرایی برنامه آموزش مهارتی ویژه محصول برنج با روش مدیریت تلفیقی برنج (ICM) در استان‌های گلستان و مازندران برگزار شد
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛ در این جلسه پطرودی معاون دفتر آموزش بهره‌برداران ومشاغل کشاورزی به تشریح برنامه ریزی آموزشی طرح آموزش های مهارتی بهره برداران ویژه تولید محصول برنج با روش مدیریت تلفیقی (ICM) پرداخته و بر مشارکت و هماهنگی بین مجریان آموزش بهره‌برداران در این طرح و وظایف سایر اعضاء کارگروه استانی بر اساس دستورالعمل تاکید کرد.

در ادامه این نشست شریفی مقدم دبیر طرح مذکور در کارگروه ملی برنامه مدیریت تلفیقی محصول برنج (ICM) بر اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص این طرح، بازار و نحوه اعطای نشان سلامت تات اشاره داشت.