دکتر نعیمی تاکید کرد: توسعه کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی

پایگاه خبری DA1news: دکتر نعمیی رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور از فعالیت های بخش تحقیقات گیاهپزشکی استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان، دکتر نعیمی در این بازدید نعیمی با تاکید بر اهمیت جایگاه کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی توسعه کنترل بیولوژیک در کشور و آماده سازی بستر های لازم برای این مهم را پیشنهادات مقتضی برای احیای این مجموعه را ارایه دادند.

بر اساس این گزارش، پیگیری بخش تحقیقات گیاهپزشکی و هماهنگی مرکز زمینه بازدید نعیمی، رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور همزمان با حضور رییس حفظ نباتات کشور رنجبر، از استان گلستان فراهم شد. در این سفر شاهرخی معاون پژوهشی موسسه و همچنین مرزبان رییس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک ایشان را همراهی نمودند. اهم برنامه های پیش بینی شده به قرار زیر بود:

بازدید از واحد انسکاریوم بخش تحقیقات گیاهپزشکی
بازدید از آزمایشگاه های بخش تحقیقات گیاهپزشکی
شرکت در جلسه ستاد گیاهپزشکی استان در سازمان جهاد کشاورزی
شرکت در جلسه کمیته فنی بخش با حضور همکاران بخش
بازدید از باغ آلوده به آفت کاپنودیس
بازدید از باغ انار مدیریت شده توسط بخش گیاهچزشکی
بازدید از انسکتاریوم آقای اسماعیل پور

بازدید از انسکتاریوم بخش

این انسکتاریوم شامل ۲۴ اتاق پرورش و دو اتاق بسته بندی و نگهداری به همراه ساختمان اداری یکی از قدیمی ترین انسکتاریوم های کشوره بوده و بیش از ۴۰ سال پیش ایجاد شده و بزرگانی همچون دانیالی به پرورش حشرات مفید در این مجموعه مشغول بوده اند. در چند سال گذشته این مجموعه به دلایل گوناگون دچار بی توجهی شده و علیرغم پیگیری های زیاد نسبت به احیا و راه اندازی مجدد آن اقدامی نشده است. طرح احیای این واحد در سال ۱۳۹۹ مورد توجه و تایید معاون علمی و فناوری رییس جمهور وقت قرار گرفت اما به سرانجامی نرسید. در سال ۱۴۰۰ با کمک موسسه گیاهپزشکی کشور و مرکز تحقیقات اقداماتی جهت جلوگیری از تخریب مجموعه انجام گردید. در سال ۱۴۰۱ پس از بازدید رنجبر رییس وقت موسسه تحقیقات گیاهپزشکی مجددا طرح احیای این انسکتاریوم مجددا تهیه و به تصویب بخش کنترل بیولوژیک موسسه رسید.

در این بازدید نعیمی با تاکید بر اهمیت جایگاه کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی توسعه کنترل بیولوژیک در کشور و آماده سازی بستر های لازم برای این مهم را پیشنهادات مقتضی برای احیای این مجموعه را ارایه دادند. در جلسه ای که به هممین منظور در بخش گیاهپزشکی و با حضور رنجبر، رییس سازمان حفظ نباتات کشور و برزعلی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، رنجبر ضمن حمایت کامل از احیا و راه اندازس انسکتاریوم دستور دادند برنامه اجرایی تهیه و با نامه رییس سازمان جهاد کشاورزی، به منظور تامین اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور ارسال شود.

بازدید از آزمایشگاه ها و دفاتر کار همکاران بخش تحقیقات گیاهپزشکی:

این بخش دارای سه آزمایشگاه با قدمت بیش از ۴۰ سال است که عمدتا فرسوده شده و خیلی از وسایل غیرقابل استفاده و یا نیازمند تعمیر هستند. با پیگیری های انجام شده در سال ۱۴۰۱، آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی از محل اعتبارات استانی وسازی و تجهیز شد. برای نوسازی آزمایشگاه آفات و ایجاد آزمایشگاه سم شناسی و همچنین نوسازی و تجهیز آزمایشگاه علف های هرز از محل سفر دوم ریاست جمهوری به استان گلستان رایزنی هایی انجام شده است. هر چند ساختمان کلی بخش و دفاتر کار همکاران نیازمند تعمیر و نوسازی است. مقرر گردید برای تعمیر برخی وسایل و امورات تعمیراتی بخش برآورد هزینه شود و برای تامین اعتبار به موسسه ارسال شود.

شرکت در جلسه ستاد گیاهپزشکی استان گلستان

این جلسه با حضور برزعلی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، رنجبر، رییس سازمان حفظ نباتات کشور و نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و جمعی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و اعضای هیات علمی و محققین بخش تحقیقات گیاهپزشکی برگزار شد. اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه به قرار زیر بود:

حق نما، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی: گزارش فعالیت های مهم مدیریت حفظ نباتات استان
گزارش نماینده مدیریت شهرستان ها مبنی بر کمبود امکانات در مراکز خدمات کشاورزی
برزعلی، رییس سازمان جهاد کشاورزی: گزارشی از فعالیت های مهم استان در خصوص تولیدات گیاهی و نحوه مواجهه با آفات و بیماری های گیاهی برای حفظ تولید، همدلی و همکاری ارکان سازمان برای انجام امور
نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور: اشاره به توانمندیهای موسسه گیاهپزشکی در مدیریت آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز در کل کشور، آمادگی موسسه برای پاسخگویی به مشکلات بخش اجرا
صابری، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان: توجه به مسایل گیاهپزشکی استان و استفاده از روشهای تلفیقی برای مدیریت آفات و بیماری های گیاهی، لزوم توجه بیشتر به کنترل بیولوژیک
ربانی نسب، رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی: واکنش فعال به مسایل گیاهپزشکی استان، همکاری نزدیک بین بخش تحقیقات و اجرا و لزوم تجهیز و نوسازی بخش برای پاسخگویی به مشکلات جدید.
رنجبر ، رییس سازمان حفظ نباتات کشور: لزوم ساماندهی فروشگاههای سموم کشاورزی و تولید کنندگان سموم، توجه بیشتر به آفت کش های زیستی، همکاریهای نزدیک بین سازمان حفظ نباتات و موسسه گیاهپزشکی، اولویت سلامت محصولات کشاورزی و جامعه در مدیریت عوامل گیاهپزشکی، توصیه های گیاهپزشکی مبتنی بر تحقیقات، انجام فعالیت های تحقیقاتی متناسب با نیازمندی های بخش اجرا.

کمیته فنی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

این جلسه با حضور برزعلی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، رنجبر، رییس سازمان حفظ نباتات کشور و نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی، شاهرخی، معاون پژوهشی موسسه و رییس و اعضای هیات علمی و محققین بخش تحقیقات گیاهپزشکی و مرزبان رییس بخش کنترل بیولولژیک موسسه در محل دفتر بخش برگزار شد. نعیمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی گلستان را یکی از فعالترین بخش های تحقیقاتی موسسه ذکر نمودند که در بسیاری از امور پیشرو بوده و در اولویت برنامه های تقویتی و کاری موسسه قرار دارد. در این جلسه هرکدام از محققین و اعضای هیات علمی نقطه نظرات خود را ارایه دادند.

لزوم مشارکت بیشترهمکاران استانی در برنامه ریزی های فنی موسسه
تعیین اولویت های پژوهشی با کمک همکاران اسان ها
لزوم وجود جهت گیریهای مشخص کوتاه مدت و بلند مدت موسسه
آمادگی بخش برای مشارکت در پروژه های ویروس شناسی و مولکولی
تسهیل پروژه های مشترک بین موسسه ای
لزوم دسترسی بخش های گیاهپزشکی به اطلاعات سامانه پایش
کمبود نیروی انسانی در بخش کارشناسی و تکنسینی
توجه به پروژه های تولید محصولات سالم

بازدید از باغ آلوده به کاپنودیس در روستای سلطان آباد

در سالهای اخیر آفت سوسک کاپنودیس موجب نابودی بسیاری از باغات هسته داران در استان گلستان شده است. با توجه به چرخه زندگی این آفت و همچنین بیولوژی آن، مبارزه با این آفت بسیار پیچیده است. در این بازدید نعیمی دستور دادند پروژه ای در این زمینه برای مدیریت آفت تدوین شود.

بازدید از باغ انار در جلین

از سال ۱۳۹۴ شیوع بسیار گسترده و طغیانی یک بیماری کمتر شناخته شده که موجب ایجاد لکه در روی گل و نهایتا روی میوه می شد باغداران دو استان گلستان و مازندران را با مشکلات عدیده ای روبرو نموده بود. این بیماری با کاهش بیش از ۸۰ درصدی محصول موجب کاهش بازارپسندی میوه انار نیز شده بود. گسترش این بیماری تهدیدی برای سایر استانهای اصلی تولید کننده انار محسوب می شد. با توجه به قابلیت انبارداری بالا و همچنین امکان صادرات، انار یک میوه جذاب برای کشاورزان بوده ودرآمد آن در واحد سطح بسیار قابل توجه است. به همین دلیل سطح زیر کشت انار طی ۵ سال گذشته در استان گلستان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و امکان گسترش آن در یک برنامه ۵ ساله تا ۴ هزار هکتار وجود دارد. برای مدیریت بیماری یک اقدام هماهنگ چند وجهی ضمن ایجاد ارتباطات بین المللی و بین دستگاهی در داخل کشور با بهره گیری از ظرفیت خود باغداران و حضور فیزیکی ومجازی گسترده در عرصه تولید سبک جدیدی از مدیریت بیماری های گیاهی پایه ریزی شده و بیماری اسکب انار طی مدت کوتاهی تحت کنترل درآمد. در این برنامه از باغ آقای مقدم بازدید شد. ایشان با بکارگیری شیوه های کنترلی ارایه شده باغی عاری از هر گونه آفت و بیماری داشتند.

بازدید از انسکتاریوم آقای اسماعیل پور در ولیک آباد گرگان

این واحد از فعالترین مجموعه های تولید عوامل بیولوژیک در استان گلستان است. در این برنامه از بخش های مختلف مجموعه بازدید به عمل آمد و رییس موسسه در جریان مسایل و مشکلات تولید کننده قرار گرفتند.