دوره های آموزشی شاک کردستان برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: دوره های آموزشی شبکه آموزش کشاورزی استان کردستان برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان دوره های سه گانه شبکه آموزش کشاورزی استان کردستان برگزار شد.

در این دوره از آموزشها با موضوعات مختلفی چون دوره مدیریت داشت نخود دیم، معرفی ارقام تمشک وارداتی سازگار با نواحی معتدله و مدیریت مزارع توت فرنگی بعد از برداشت میوه برگزار شد.

برگزاری دوره مدیریت داشت نخود دیم

بر اساساین گزارش دوره آموزشی شاک کردستان با عنوان ” معرفی ارقام تمشک وارداتی سازگار با نواحی معتدله ” با تدریس: همایون کانونی (هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان) در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان برگزار شد.

دوره آموزشی مذکور با شرکت بیش از ۲۸ نفر از علاقمندان در بستر سامانه شبکه آموزش کشاورزی استان کردستان با هدف آشنایی با مدیریت داشت نخود دیم برگزار شد.

در این دوره موضوعاتی جایگاه نخود در مقیاس جهانی، گیاه‌شناسی نخود، تناوب زراعی، مقایسه نخود بهاره و پاییزه، مبارزه با علف‌های هرز نخود، کنترل مکانیکی علف‌های هرز، تنش‌های زیستی و غیر زیستی در نخود و غیره ارائه شد.

برگزاری دوره آموزشی معرفی ارقام تمشک وارداتی سازگار با نواحی معتدله

همچنین دوره آموزشی  ” معرفی ارقام تمشک وارداتی سازگار با نواحی معتدله ” یکشنبه 27 خردادماه با تدریس: فرهاد کرمی(هیئت‌علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان) در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان برگزار شد.

دوره آموزشی مذکور با شرکت بیش از ۳۰ نفر از علاقه‌مندان در بستر سامانه شبکه آموزش کشاورزی استان کردستان باهدف آشنایی با ارقام مهم تمشک برگزار شد.

در این دوره به موضوعاتی چون آمار سطح زیر کشت و میزان تولید تمشک، گیاه‌شناسی تمشک،انواع گونه‌های تمشک،تفاوت‌های بین گونه‌های مهم تمشک، ارقام مهم تمشک سیاه و غیره پرداخته شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مزارع توت فرنگی بعد از برداشت میوه

معرفی ارقام تمشک وارداتی سازگار با نواحی معتدله “از دیگر دوره های آموزشی برگزار شده توسط شبکه آموزش کشاورزی استان کردستان بود که با تدریس: محمد سرسیفی (محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان ) در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان اجرا شد

این دوره آموزشی با شرکت بیش از ۳۰ نفر از علاقه‌مندان در بستر سامانه شبکه آموزش کشاورزی استان کردستان باهدف آشنایی با ارقام مهم تمشک برگزار شد.

در این دوره موضوعاتی چون معرفی محصول توت‌فرنگی، خصوصیات گیاه‌شناسی، زمان مناسب برداشت،فیزیولوژی مزرعه بعد از برداشت میوه و…توسط مدرس دوره ارائه شد.