جلسه اخذ شناسه محصولات کشاورزی استان فارس برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: یازدهمین جلسه اخذ شناسه محصولات کشاورزی استان فارس برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، یازدهمین جلسه اخذ شناسه محصولات کشاورزی (QR CODE) به ریاست مجتبی دهقان پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

بر اساس این گزارش، برنامه ریزی جهت شناسنامه دار کردن محصولات، برگزاری جلسات و دوره های آموزشی اخذ شناسنامه محصولات دستور کار این جلسه بود.

این نشست با حضور مجید رضا پاکاری، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی، مدیران حفظ نباتات، صنایع تبدیلی و غذایی، زراعت، شیبانی، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی استان فارس، محمد جواد احمدی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس و دیگر مدیران و کارشناس مرتبط در سالن شهید پرویزی  انجام شد.
همچنین مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها نیز بصورت برخط در جلسه حضور دارند.