کارگاه آموزشی آشنایی با اصول، مبانی و روش‌های آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: در راستای تفاهم نامه همکاری منعقده بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

بیشتر بخوانید

اولین کنفرانس جهانی مکانیزاسیون کشاورزی پایدار برگزار می شود

پایگاه خبری DA1news:  اولین کنفرانس جهانی مکانیزاسیون کشاورزی پایدار در شهر رم پایتخت ایتالیا برگزار می گردد به گزارش اخبار

بیشتر بخوانید

کشاورزی حفاظتی چیست؟

ترجمه؛ DA1news: کشاورزان به طور فزاینده ای شیوه های کشاورزی حفاظتی را اتخاذ می کنند. این روش کشاورزی پایدار بر

بیشتر بخوانید