انار، راهی برای معرفی فرهنگ ساوه به کودکان و نوجوانان

پایگاه خبری DA1news: کشاورزی ساوه ومحصول انار معروف آن راهی برای معرفی فرهنگ این شهر به کودکان و نوجوانان است.

بیشتر بخوانید