با شناسایی بازارهای جدید صادراتی تولید را مدیریت می کنیم

پایگاه خبری DA1news: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه در تلاش است با شناسایی بازارهای هدف جدید صادراتی

بیشتر بخوانید