کشاورزی؛ بهترین بخش صنعت برای آینده ارمنستان

گروه بین الملل DA1news: کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ارمنستان است. ارمنستان یکی از اولین کشورهایی بود

بیشتر بخوانید