علت گرانی پیاز چیست؟

به گزارش DA1news: مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر فصل و بارندگی‌ها موجب افزایش هزینه تولید و قیمت

بیشتر بخوانید