امنیت غذایی کشور با بیمه محصولات کشاورزی گره خورده است.

پایگاه خبری Da1news: مدیر شعب بانک کشاورزی استان مازندران با اظهار این که صندوق بیمه کشاورزی استان سال گذشته ۳۵۸میلیارد

بیشتر بخوانید