خطر تغییر اقلیم و قیمت مواد غذایی 

پایگاه خبری DA1news: موسسه تحقیقات تاثیرات آب و هوایی پوتسدام (PIK) و بانک مرکزی اروپا تاثیر تغییرات اقلیمی بر قیمت

بیشتر بخوانید