مطالعه جدید؛ اندازه گیری و تشخیص زودهنگام پیری بذر سویا

پایگاه خبری DA1news: پیری بخشی از زندگی است و گیاهان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چرخه زندگی یک گیاه

بیشتر بخوانید

علل بیماری زنگ زرد گندم و مدیریت مبارزه با آن

پایگاه خبری DA1news: زنگ زرد گندم که با قارچي به نام Puccinia striiformis f. sp.tritici ایجاد مي شود یکي از

بیشتر بخوانید

سال زراعی جاری، سالی استثنایی و متفاوت؛ نگاهی به مزارع گندم و کلزا 

کشاورزی که با دانش زمین کاشت زهر دانش هزاران دانه برداشت پایگاه خبری DA1news: سال زراعی جاری، سالی استثنایی و

بیشتر بخوانید

تکثیر غیرجنسی گیاهان زراعی؛ سیگنالها دانه های گیاهی جدید تشکیل می دهند

پایگاه خبری DA1news: هنگامی که گامت های ماده در گیاهان بارور می شوند، سیگنالی از اسپرم، تقسیم سلولی را فعال

بیشتر بخوانید

از زباله تا ثروت؛ راه حل های زیست توده 

پایگاه خبری DA1news: در سال‌های اخیر نوآوری‌های زیادی در زمینه فناوری‌های تبدیل زیست توده ایجاد شده است که ضایعات مواد

بیشتر بخوانید

چگونگی تأثیر خشکسالی بر عملکرد ذرت؛ تحقیقات کمک می کند

پایگاه خبری DA1news: ذرت یک محصول کلاسیک آمریکایی است. هزاران سال پیش برای اولین بار در آمریکای شمالی کشت شد

بیشتر بخوانید

ضرورت ایجاد AKIS برای تقویت شروع و توسعه پروژه‌های نوآوری

پایگاه خبری DA1news: دانش و نوآوری نقش کلیدی در کمک به کشاورزان و جوامع روستایی در مواجهه با چالش های

بیشتر بخوانید

گام های موثر در راستای مرجعیت علمی

پایگاه خبری DA1news/ ناظم رام: در خبرها آمده بود که به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ( بخش

بیشتر بخوانید