روند نصب و راه اندازی هد شناور کمباین برداشت در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت

پایگاه خبری DA1news: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مجری پروژه ساخت هد شناور برداشت در استان گلستان شد.

بیشتر بخوانید

انتقال ریلی و ارسال بخشی از کود شیمیایی اوره به گلستان

پایگاه خبری DA1news: بخشی از حمل کود شیمیایی اوره به گلستان به شبکه ریلی منتقل شد. به گزارش اخبار روزانه

بیشتر بخوانید

نشست مشارکت زنان روستایی و عشایری در طرح تولید و کاشت یک میلیارد نهال گلستان برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: دومین جلسه کارگروه مشارکت زنان روستایی و عشایری در طرح تولید و کاشت یک میلیارد نهال در

بیشتر بخوانید

افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پایگاه خبری DA1news: سه پژوهشگر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در زمره پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر

بیشتر بخوانید

کارگروه طرح زنان کارآمد- روستای سرآمد استان گلستان برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: کارگروه اجرای طرح «زنان کارآمد -روستای سرآمد» استان گلستان برگزار شد. به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به

بیشتر بخوانید

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در جمع برترین دانشگاههای علوم زیستی جهان قرار گرفت

پایگاه خبری DA1news: براساس رتبه‌بندی موضوعی موسسه تایمز، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رتبه اول در بین دانشگاه‌های

بیشتر بخوانید

دکتر شعبان شتایی: اگر اعتبار نیست یعنی آن دغدغه و همت برای تغییر نیست

پایگاه خبری DA1news: این را بدانید که وظیفه هر دانشگاهی است که رفاه حال دانشجویان را تامین بکند و ما

بیشتر بخوانید

رسوخ علم و دانش مانع شدت ناپایداری در منابع آبی می شود / هدررفت تولیدات کشاورزی ناشی از فرسودگی ماشین آلات است

پایگاه خبری DA1news: به دلیل فرسودگی ماشین آلات کشاورزی ما شاهد از بین رفتن 20 درصد از تولیدات هستیم. به

بیشتر بخوانید

خیام نکویی خبر داد؛ تدوین برنامه جامع تولید پنبه در کشور

پایگاه خبری DA1news: معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تدوین برنامه جامع تولید پنبه در

بیشتر بخوانید

خیام نکویی در دیدار با استاندار گلستان؛ ضرورت توجه ویژه به امنیت غذایی درعمل و اقدام

پایگاه خبری DA1news: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری برای دستیابی به اقتدار غذایی و

بیشتر بخوانید