برای نخستین بار، حق بیمه تولیدی در بخش کشاورزی از مرز 6 همت گذشت

 پایگاه خبری DA1news: از ابتدای سال زراعی 1402-1401 تاکنون در زیر بخش های مختلف بیمه کشاورزی با صدور بیش از یک میلیون قرارداد بیمه ، 61 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولیدی است که 22 هزار میلیارد ریال معادل 36 درصدآن مربوط به سهم بیمه گذار و 39 هزار میلیارد ريال آن معادل 64 درصد مربوط به حق بیمه سهم دولت می باشد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بیمه کشاورزی و بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع بیمه کشاورزی،در زیربخش بیمه محصولات زراعی با فروش بیش از 500 هزار فقره بیمه نامه، بالغ به 3/4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته و 26 هزار میلیارد ريال میزان کل حق بیمه تولیدی است که از این مقدار 10 هزار میلیارد ريال معادل 38 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار و 16 هزار میلیارد ريال معادل 62 درصد مربوط به حق بیمه سهم دولت می باشد.

باید افزود در زیربخش بیمه محصولات باغی با فروش بیش از325 هزار فقره بیمه نامه، 370 هزار هکتار از باغات تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 24 هزار میلیارد ريال حق بیمه تولیدی است که از این میزان 8 هزار میلیارد ريال معادل 33 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار و 16 هزار میلیارد ريال معادل 67 درصد مربوط به حق بیمه سهم دولت است.

گفتنی است در زیربخش بیمه طیور با فروش بیش از 38 هزار فقره بیمه نامه، تعداد 724 میلیون قطعه طیور تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیشتر از 7/2 هزار میلیارد ريال میزان حق بیمه تولیدی است که از این میزان 2/2 هزار میلیارد ريال معادل 31 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار و 5 هزار میلیارد ريال معادل 69 درصد مربوط به حق بیمه سهم دولت می باشد.

در زیربخش بیمه دام با فروش 145 هزار فقره بیمه نامه،نزدیک به 6 میلیون رأس دام کشور بیمه شده و 3 هزار میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی در این زیر بخش بوده است که 1/6 هزارمیلیارد ریال مربوط به سهم بیمه گذار و 1/4 هزار میلیارد ريال مربوط به سهم دولت می باشد.

همچنین در زیربخش بیمه گیاهان دارویی با فروش بیش از 8600 فقره بیمه نامه، میزان 10 هزار هکتار از اراضی زیر کشت تحت پوشش بیمه قرار گرفته و 530 میلیارد ريال میزان حق بیمه تولیدی است که از این میزان 100 میلیارد ريال معادل 19 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار و 430میلیارد ريال معادل 81 درصد مربوط به حق بیمه سهم دولت می باشد.

لازم به ذکر است در زیربخش بیمه تنه درختان با فروش بیش از 43 هزار فقره بیمه نامه، تعداد 45 هزاراصله تنه درختان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بیشتر از 245 میلیارد ريال میزان حق بیمه تولیدی است که از این میزان 100 میلیارد ريال معادل 41 درصد حق بیمه سهم بیمه گذار و 150 میلیارد ريال معادل 61 درصد مربوط به حق بیمه سهم دولت می باشد.

باید اشاره نمود در زیربخش بیمه آبزیان نیز با فروش بیش از 600 فقره بیمه نامه، تعداد 260 میلیون قطعه آبزیان تحت پوشش بیمه قرار گرفته و نزدیک به 188 میلیارد ريال حق بیمه تولیدی داشته است که حق بیمه سهم بیمه گذار 68 میلیارد ریال معادل 36 درصد و حق بیمه سهم دولت 120 میلیارد ريال معادل 64 درصد از کل حق بیمه تولیدی دراین زیربخش است.

در سایر زیربخش های بیمه ای شامل سبزیجات و صیفی جات، ابنیه، تأسیسات، منابع طبیعی، محصولات گلخانه ای، ماشین آلات کشاورزی وگل های زینتی در مجموع با صدور 1100 فقره بیمه نامه، 138 میلیارد ريال کل حق بیمه تولیدی است.

در طول سال 1401 صندوق بیمه کشاورزی در کل 56 هزار میلیارد ريال غرامت به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت نموده که بیشترین غرامت در زیربخش بیمه محصولات زراعی با مبلغ 26 هزارمیلیارد ريال و زیر بخش بیمه محصولات باغی به میزان 21 هزار میلیارد ريال می باشد . در بیمه محصولات زراعی، گندم دیم و آبی و در بیمه محصولات باغی پسته و خرما بیشترین غرامت را به خود اختصاص داده اند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *