آموزش و طرز کاشت گوجه فرنگی

پایگاه خبری Da1news: گوجه فرنگی یک گیاه بوته ای است که در مناطق گرمسیر به عنوان یک گیاه چندساله با عمر کوتاه شناسایی می شود. این گیاه با شرایط آب و هوایی متنوعی سازگاری دارد.

میانگین دما برای رشد گوجه فرنگی باید بالای 16 درجه سانتی گراد باشد و نباید کمتر از 12 درجه سانتی گراد باشد، زیرا باعث آسیب سرمازدگی در گیاه می شود.

میانگین دمای بالاتر از 27 درجه برای رشد این گیاه مناسب نیست. اگر دمای روزانه 5 تا 10 روز قبل از گل دهی بیشتر از 38 درجه سانتی گراد باشد، تشکیل میوه ضعیف می شود. همچنین دمای بیش از 38 درجه پس از گلدهی به دلیل از بین رفتن جنین پس از گرده افشانی باعث می شود تشکیل میوه ضعیف شود.

استفاده از کود استارتر در خاک قبل از کاشت بذر مفید است. در زمان هرس، هنگامی که ارتفاع گیاه به 20-15 سانتی متررسید از کود دامی نیز می توان استفاده کرد.

تعداد بذر در واحد وزن در هر گرم:
300-250

خاک مناسب:
لوم شنی- لوم رسی- خاک های غنی از مواد آلی

PHمناسب :
7-5/5

میزان تحمل به شوری:
متوسط

میزان بذر مصرفی برای هر هکتاردر کشت نشایی (گرم):
300-250

میزان بذر مصرفی برای هکتار درکشت نشایی (کیلوگرم):
2/5-1/5

فاصله بوته ها روی ردیف ( سانتی متر):
45-30

فاصله بوته ها بین ردیف:
150-100

عمق کاشت:
1/2-0/6 سانتی متر

مدت زمان جوانه زنی پس از کاشت:
8 روز

دمای مناسب خاک برای کاشت:
25-18 سانتی متر

مدت زمان رسیدگی محصول:
120-80 روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *