نمایشگاه بین المللی بخش کشاورزی در شیراز آغاز به کار کرد

 DA1news: هفدهمین نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی و صنایع وابسته همزمان با هفدهمین نمایشگاه گلخانه، باغبانی، گل و گیاه و تجهیزات

بیشتر بخوانید