تعیین ۹.۲ میلیون تومان میانگین «حقوق» بازنشستگان کشوری

به گزارش DA1news: معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری آخرین وضعیت دریافتی حقوق بازنشستگان را اعلام و اظهار کرد: میانگین

بیشتر بخوانید