نشست تخصصی (چالش ها و فرصت ها) با بهره برداران کشاورزی

به گزارش  DA1news: نشست تخصصی (چالش ها و فرصت ها) با بهره برداران کشاورزی با موضوع شناسایی گره ها و

بیشتر بخوانید

خبر خوب برای جبران خسارت کشاورزان استان یزد

به گزارش DA1news: پس از پیگیری های ریاست سازمان جهادکشاورزی و استاندار محترم و ارسال نامه جهت تعیین تکلیف خسارت

بیشتر بخوانید