نشست شورای عالی غذا و تغذیه استان فارس برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: طرح پایش باقیمانده سموم و آفت کش ها شناسه دار کردن محصولات زراعی و باغی استان فارس

بیشتر بخوانید