کیانوش حق نما مطرح کرد: توصیه هایی برای مبارزه با بیماری باد زدگی

پایگاه خبری DA1news: حق نما با بیان اینکه سمپاشی یکنواخت با تراکتور و بوم دار مهمترین راه مبارزه با بیماری

بیشتر بخوانید

دکتر کیانوش حق نما: وظیفه ما جلوگیری از کاهش عملکرد در تولید است

پایگاه خبری DA1news/ مجید احمد میرمحمدعلی: مدیریت حفظ نباتات استان گلستان یکی از بخش های معاونت مدیریت بهبود تولیدات گیاهی

بیشتر بخوانید

هزینه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای

به گزارش DA1news: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال برای مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای مبلغ دو

بیشتر بخوانید