معاون وزیر اقتصاد: پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده است

Da1news: معاون امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متوقف نشده است، گفت:

بیشتر بخوانید