درهمایش «جایزه دکتر رنجبر» از فعالان حوزه انرژی، آب و محیط زیست تقدیر کرد

به گزارش ( (DA1NEWS اخبار روزانه کشاورزی؛ دانشگاه صنعتی شریف در اولین دوره همایش «جایزه دکتر رنجبر» از افراد تاثیرگذار

بیشتر بخوانید