صالح‌آبادی: تغییر نرخ سود بانکی نیاز به کار کارشناسی دارد

به گزارش DA1news: رییس‌کل بانک مرکزی درباره شایعه افزایش پنج واحد درصدی نرخ سود بانکی، گفت: هنوز به جمع‌بندی درخصوص

بیشتر بخوانید