تاثیر جهانی بازارهای انرژی و کود بر امنیت غذایی

پایگاه خبری DA1news: جهان در حال حاضر با سه شوک موازی مواجه است: شوک قیمت نفت/گاز، شوک قیمت کود و

بیشتر بخوانید

خیام نکویی: محصولات کشاورزی به صورت ضایعات از بین می رود

پایگاه خبری DA1news: معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به الگوی ناصحیح

بیشتر بخوانید

با استفاده از هوا و انرژی خورشی برای ساخت پروتئین!

به گزارش DA1newsیک استارتاپ فنلاندی با استفاده از برق حاصل از انرژی خورشیدی از هوای رقیق پروتئین می‌سازد. به گزارش

بیشتر بخوانید