جذب ۳۵۰ هزار عضو جدید در صندوق بیمه روستاییان و عشایر

 DA1news: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به اینکه با استقرار دولت سیزدهم افزایش جذب ۳۵۰

بیشتر بخوانید