تاکید بر صادرات محور کردن محصولات کشاورزی مازندران

به گزارش DA1news فعالیت سیستم حمل‌ونقلی مناسب، پایین بودن نرخ تعرفه گمرگی، توسعه روابط تجاری و اخذ مجوزهای لازم با

بیشتر بخوانید