توصیه های فنی برای جلوگیری از شیوع بیماری های گندم در استان مازندران

پایگاه خبری Da1news: مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي مازندران توصیه های فنی و سموم مناسب برای جلوگیری از شیوع

بیشتر بخوانید

مدير حفظ نباتات مازندران از هرس 7200 هکتار باغ کیوی خبر داد

پایگاه خبری Da1news: مدير حفظ نباتات جهاد كشاورزی مازندران از هرس زمستانه 7 هزار و 200 هکتار باغات کیوی استان

بیشتر بخوانید

لزوم تهیه نهال سالم برای جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای گیاهی خسارتزا

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورززی مازندران به لزوم تهیه نهال سالم و دارای گـــواهی بهداشــــت برای

بیشتر بخوانید

مبارزه با عوامل خسارتزا در 24 هزار هکتار مزارع گندم و جو مازندران

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات و بیماریها و علف های هرز در

بیشتر بخوانید

استفاده از سموم کم‌خطر برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران گفت:روند ثبت سموم از سوی سازمان حفظ نباتات در سال‌های اخیر تغییر

بیشتر بخوانید

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران تاکید کرد؛ لزوم روغن پاشی زمستانه در باغات كيوی

پایگاه خبری DA1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران به لزوم انجام روغن پاشی زمستانه در باغات كيوی تاکید

بیشتر بخوانید

3700 تن بذر گندم و جو در مازندران ضد عفونی شد

پایگاه خبری DA1news: توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 0 103700 تن بذر گندم و جو در مازندران ضد عفونی

بیشتر بخوانید

مبارزه شیمیایی در 4200 هکتار مزارع گندم و جو مازندران

پایگاه خبری DA1news: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات و علف های هرز در 4 هزار

بیشتر بخوانید

۷۲۳ هكتار مزارع گندم و جو مازندران مبارزه با آفت شد

به گزارشDA1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با آفات و علف‌های هرز در ۷۲۳ هکتار مزارع

بیشتر بخوانید