کارگاه توجیهی بیمه محصولات کشاورزی در جهاد کشاورزی سرخه برگزار شد

به گزارش DA1news: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه از برگزاری کارگاه توجیهی بیمه محصولات کشاورزی در جهاد کشاورزی این شهرستان

بیشتر بخوانید