رشد ۴۵ درصدی تعداد بیمه شدگان روستایی

به گزارش DA1news: مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از رشد ۴۵ درصدی تعداد بیمه شدگان در دولت

بیشتر بخوانید