رب گوجه و تن ماهی از قیمت گذاری دستوری خارج شد

به گزارش ( DA1NEWS ) اخبار روزانه کشاورزی؛دو محصول کنسرو ماهی تون و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت گذاری پیشینی

بیشتر بخوانید