راه‌اندازی شهرک‌های گلخانه‌ای از سیاست‌های اصلی است

به گزارش Da1newsمدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۲۵ هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد که

بیشتر بخوانید