چالش بزرگ این است؛ کشاورز تنهاست

پایگاه خبری DA1news: بعد از سالها سابقه کار در سازمان های دولتی در بخش کشاورزی با یک چالش بزرگ برخورد

بیشتر بخوانید