محصولات کشاورزی ایران با QR کد رهگیری صادر می‌شوند

به گزارش DA1news: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از سال آینده کلیه محصولات کشاورزی ایران با QR کد رهگیری صادر

بیشتر بخوانید