«اقتدار غذایی‌»؛ مطالبه نظام از مدیریت کلان کشاورزی

پایگاه خبری Da1news: معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اقتدار غذایی خواسته حاکمیت از وزارت

بیشتر بخوانید

میزان صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی کشور به ۲۴ میلیارد متر مکعب رسید

پایگاه خبری Da1news: رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: اجرای طرح الگوی کشت یکی از مهمترین

بیشتر بخوانید

ظرفیت موسسات تحقیقاتی در دست ما نیست؛ من مطالبه گر کوتاهی در این بخش هستم

DA1NEWS : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تمام ظرفیت موسسات تحقیقاتی در اختیار معاونان وزیر است و

بیشتر بخوانید