کشاورزان اردبیل مراقب بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی باشند

پایگاه خبری DA1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به شیوع بیماری سفیدک دروغی سیب زمینی

بیشتر بخوانید

توصیه های مهم به منظور بازارپسندی بیشتر محصول “سیب زمینی “

پایگاه خبری DA1news: توصیه های مهم به منظور بازارپسندی بیشتر محصول “سیب زمینی “در هریک از مصارف صادرات، صنایع فرآوری،

بیشتر بخوانید

پورگرجی: امسال 5 رقم جدید سیب زمینی معرفی می‌شود

پایگاه خبری Da1news: رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: پنج

بیشتر بخوانید