آلوده‌بودن محصولات کشاورزی ایرانی از سوی امارات‌ رد شد

به گزارش DA1news: ابوظبی شایعات درباره آلوده به سموم بودنِ محصولات کشاورزی که اخیرا از ایران به امارات صادر شده

بیشتر بخوانید