مراتع کرمان در حال نابودی؛ زنگ خطر برای زندگی عشایر

به گزارش ( DA1NEWS) اخبار روزانه کشاورزی؛ مدیران عشایر کرمان می‌گویند ۸۰ درصد مراتع استان در خشکسالی از بین رفته

بیشتر بخوانید