آذربایجان غربی ۴۰ درصد سهم صادرات سیب کشور را دارد

به گزارش DA1news: رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سهم امسال این استان از مجموع ۱۳۰ هزار تُن صادرات

بیشتر بخوانید