هادربادی: شبکه تعاون روستایی در تمام مراحل زنجیره ارزش تولید اثرگذار است

پایگاه خبری DA1news: طی مراسمی با حضور عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه

بیشتر بخوانید

جلسه هم اندیشی تدوین سند تحول شبکه تعاونی ها برگزار شد

پایگاه خبری Da1news: جلسه هم اندیشی تدوین سند تحول شبکه تعاونی ها با تاکید بر تهیه برنامه استراتژیک برای سازمان

بیشتر بخوانید

یکی از اهداف روستا بازار کاهش واسطه‌گری

پایگاه خبری DA1news: بازدید عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از روستا بازار شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی

بیشتر بخوانید