رونق بازار نانو با فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان

به گزارش DA1news: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اعلام کرد: ۲۷۱ شرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶۴ شرکت

بیشتر بخوانید