اجرای کنترل بیولوژیک آفات در باغات و مزارع خوزستان

پایگاه خبری DA1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: طرح کنترل بیولوژیک آفات به عنوان جایگزین مبارزه شیمیایی

بیشتر بخوانید