لایحه جدید شهرداری؛ قد کشیدن برج های بلندمرتبه به جای درختان سبز

به گزارش DA1news: شهرداری تهران چندی پیش لایحه‌ای را تحت عنوان “اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری” به پارلمان

بیشتر بخوانید