تا پایان سال اجرایی می شود؛ پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی

 به گزارش DA1news: رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران از پرداخت معوقات فروردین واردیبهشت بازنشستگان خبر داد و گفت: معوقات

بیشتر بخوانید