یکی از اهداف روستا بازار کاهش واسطه‌گری

پایگاه خبری DA1news: بازدید عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از روستا بازار شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی

بیشتر بخوانید