مدیریت بحران:‌ نگران نباشید، پیام «هشدار زلزله» جعلی است

 DA1news: درپی ارسال پیامی با موضوع اخطار زلزله برای برخی از شهروندان تهرانی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد

بیشتر بخوانید