۱۷۷ پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در ایلام صادر شد

به گزارش DA1news: رییس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: تعداد ۱۷۷ فقره پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی تاکنون در

بیشتر بخوانید