گزارش تصویری پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی

پایگاه خبری DA1news: پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی با حضور خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تات و دکتر آقامیری رئییس دانشگاه شهید بهشتی و احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی با حضور معاونین و روسای موسسات سازمان تات و همچنین اعضاء هیئت علمی و محققان سازمان تات برگزار شد

گزارش تصویری خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی را ببنید: