کشت گندم و ناهار سر مزرعه

پایگاه خبری DA1news: زیر نویس عکس  این بود؛ قبول دارید این ناهار سر مزرعه چیز دیگس؟ مخصوصا زمان کشت گندم.

پست اینستاگرام یکی از یاران اینستاگرامی اخبار روزانه کشاورزی اختصاص به تصویر بالا داشت که کشاورزانی را نشان می داد که در حال تدارک ناهار بودند.

سفره ای و قرمه سبزی مامانپز  و پدر بود و پسر بود و آن کودک که نگاهی عمیق به دوربین موبایلی داشت که این تصویر زیبا را در حال خلق کردن بود.

در دوردست تراکتوری و کارگری که در حال جفت و بست ماشین آلات کشاورزی دیده می شود، کامنتهایی از نوع محبت سراریز بود؛« خداقوت کشاورزان»، «نوش جانتان»،« خدا قوت پربار باشید»،« به به از این باصفاتر نمیشه»، آخری نوشته بود« رقم گندم چیه».

تصویر مربوط به روستای سیدنور دزفول است.

با تشکر از اینستاگرام Keshavarzha