کارگاه آموزشی آشنایی با اصول، مبانی و روش‌های آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: در راستای تفاهم نامه همکاری منعقده بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دوره آموزشی آشنایی با اصول، مبانی و روش‌های آموزش و ترویج کشاورزی، ویژه محققان و کارشناسان تحقیقاتی پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندس محمد شریفی مقدم، مجری ملی برنامه ترویج کشاورزی پایدار در دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مدرس این دوره، هدف از برگزاری این دوره را در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، زمینه سازی برای استفاده از ظرفیت های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ارتقای بخش کشاورزی عنوان کرد.
وی با اشاره به تفاهم نامه منعقده بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای ترویج دستاوردها و یافته‌های تحقیقاتی پژوهشگاه اظهار داشت: برگزاری این دوره آموزشی که در واقع یک کارگاه عملیاتی ویژه است، نخستین گام‌ برای ایجاد چارچوبی برای همکاری‌های مشترک و آشنایی محققان پژوهشگاه با ظرفیت ها، روش‌ها و سازه‌های بالفعل ترویجی است تا براساس نوع یافته‌ها و محصولات از این ظرفیت ها در راستای نهضت دانش بنیان کردن بخش کشاورزی استفاده شود.